Anda di halaman: Home Zakat zakat harta berapa ?

zakat harta berapa ?


Pertanyaan berapa nilai zakat dari harta? setelah berapa tahun? dan berapa persen zakatnya

Jawaban

Assalamu `alaikum Wr. Wb.


Zakat mal artinya zakat harta. Umumnya digunakan untuk membedakan dengan zakat fithrah. Zakat mal/harta itu ada banyak macamnya antara lain:
1 Zakat Emas & Perak
2. ZakatPerdagangan
3. Zakat Uang Simpanan
4. Zakat Pertanian
5. Zakat Investasi
6. Zakat Ma

 

MP3 Ceramah

Manajemen waktu